Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam bị xử phạt hành chính do mắc nhiều vi phạm

.
Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam bị xử phạt hành chính.
Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam bị xử phạt hành chính.

Ngày 5/10/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định số 260QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC – HOSE).

Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (địa chỉ: 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, PNC bị phạt cảnh cáo do không ban hành quy chế về công bố thông tin (CBTT).

Bên cạnh đó, PNC còn phải chịu 3 án phạt hành chính bằng tiền.

Cụ thể, phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định (PNC CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE của Công ty và hệ thống CBTT của UBCKNN đối với:

Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2016, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 lần 1 ngày 04/10/2016, Quyết định ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân quận 11 TP.HCM, BCTC riêng và hợp nhất Quý I năm 2017,

BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2017; CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của HOSE, của Công ty đối với Giải trình biến động kết quả kinh doanh theo BCTC riêng và hợp nhất quý IV năm 2016).

Phạt tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: Tại BCTC riêng Quý II/2017 có sai lệch về số liệu so với BCTC riêng bán niên năm 2017 đã được soát xét, chủ yếu tại các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (06 tháng đầu năm 2017), Chi phí tài chính, Chi phí quản lý doanh nghiệp;

Tại BCTC hợp nhất quý II/2017 có sai lệch về số liệu so với BCTC hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét, chủ yếu tại các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (06 tháng đầu năm 2017) và Giá vốn hàng bán).

Phạt tiền 85 triệu đồng do do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Vương Gia

Nên đọc
Lợi suất trái phiếu tăng, kéo tụt chứng khoán Mỹ Lợi suất trái phiếu tăng, kéo tụt chứng khoán Mỹ
CIENCO4 sẽ lên sàn chứng khoán CIENCO4 sẽ lên sàn chứng khoán
Chứng khoán sáng 14/9: Ngân hàng và VNM lên tiếng kịp thời Chứng khoán sáng 14/9: Ngân hàng và VNM lên tiếng kịp thời
Chứng khoán chiều 5/9: Trụ rơi quá mạnh, thị trường không hồi nổi Chứng khoán chiều 5/9: Trụ rơi quá mạnh, thị trường không hồi nổi
Nguồn: www.phapluatplus.vn