"Shark" Việt đầu tư gấp đôi số tiền cam kết sau vụ thẩm định nhanh kỷ lục trong Shark Tank Việt Nam

.
Nguồn: vietnambiz.vn