Chính phủ ban hành quy định mới về thuế ưu đãi đối với xe đeo biển ngoại giao

.
Nguồn: vietnambiz.vn