"Đường thử xe", quy định không mới nhưng vẫn khiến các doanh nghiệp... bất ngờ

.
Nguồn: vietnambiz.vn