Hàn Quốc ủng hộ "siết xe nhập khẩu" của Việt Nam

.
Nguồn: vietnambiz.vn