Hơn 2.000 ô tô miễn thuế đổ bộ, cả tuần đại lý "ngồi không"

.
Nguồn: vietnambiz.vn