Mercedes-AMG C43 2019 với sức mạnh, vẻ ngoài được nâng cấp mới

.
Nguồn: vietnambiz.vn