Thu hơn 10.800 tỷ đồng từ đấu giá bán vốn nhà nước

.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong 27 phiên đấu giá của 9 tháng qua, có 16 phiên đấu giá thoái vốn, 10 phiên bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và 1 phiên đấu giá quyền mua.

Riêng trong tháng 9, 4 phiên đấu giá đã diễn ra, bao gồm phiên IPO của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, 1 phiên đấu giá thoái vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam thoái khỏi Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông.


VTV

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn