Chuẩn bị triển khai một số tuyến cao tốc Bắc - Nam

.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình triển khai dự án nói trên. 

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, hiện Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai tốt công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi một số đoạn, trình Thủ tướng Chính phủ về phần vốn đầu tư của Nhà nước, Văn phòng Chính phủ cho hay.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, để đảm bảo tiến độ dự án theo Nghị quyết của Quốc hội, trong quá trình triển khai, các Bộ gồm Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cùng UBND các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến của Thủ tướng tại văn bản số 8668/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày ngày 11/9/2018 về vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây theo hình thức PPP.

tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45
Đầu tư theo hình thức PPP đối với tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây. (Ảnh minh họa)

Mặt khác, sau khi có ý kiến của Thủ tướng đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án của 5 dự án nhóm 2 (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, Nha Trang - Cam Lâm, Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết), Bộ Giao thông Vận tải cần khẩn trương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo thẩm quyền quy định tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 21/10/2017 của Quốc hội, Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ, tổ chức triển khai bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch và mục tiêu đã đặt ra.

Đối với vấn đề về kỹ thuật, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan tiếp nhận khoản tài trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới theo đúng quy định hiện hành.

Liên quan tới việc xác định chi phí dự phòng trượt giá, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ hướng dẫn xác định chi phí dự phòng trượt giá trong giai đoạn khai thác của các dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư theo hình thức PPP, từ đó làm cơ sở xây dựng hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Nguồn: dothi.net