Hơn 1,45 triệu cổ phiếu HTK chính thức lên sàn UPCoM

(TBTCO) - Ngày 12/9/2018, cổ phiếu HTK của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã chính thức trở thành cổ phiếu thứ 102 được giao dịch trên sàn UPCoM trong năm nay.
HTK
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã trở thành 1 trung tâm lớn có nhiều dây chuyền kiểm định nhất Việt Nam.

Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương sẽ đăng ký giao dịch hơn 1,45 triệu cổ phiếu; tương đương với giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 14,5 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.700 đồng/cổ phiếu.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 1134/QĐ-UB ngày 25/7/1995 của UBND tỉnh Hải Hưng (từ năm 1997 tách thành 02 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên) về việc thành lập “Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ”.

Năm 2005, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định đổi tên Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, thuộc Sở Giao thông vận tải.

Nguồn thu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đến chủ yếu từ dịch vụ kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định. Tổng nguồn thu của trung tâm năm 2017 đạt hơn 17 tỷ đồng, trong đó dịch vụ kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định chiếm hơn 84%, phí bảo trì đường bộ chiếm 7,75% và còn lại là lãi tiền gửi và các khoản thu khác.

Kết quả kinh doanh năm 2016 – 2017: 

Chỉ tiêu

2016

2017

Vốn chủ sở hữu

61,64

61,64

Doanh thu từ hoạt động

15,9

17,1

Lợi nhuận sau thuế và sau khi nộp nhà nước

7,3

6,9

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)

45,9

40,35

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)

11,8

10,6

Năm 2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã trở thành 1 trung tâm lớn có nhiều dây chuyền kiểm định nhất Việt Nam với 4 dây chuyền kiểm định, trong đó 3 dây chuyền đăng kiểm xe tải và 1 dây chuyền đăng kiểm xe con đáp ứng điều kiện về hoạt động sản xuất. Ngoài ra, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới huyện Ninh Giang đang được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động trong tháng 9/2018 với dây chuyền hỗn hợp đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Năm 2018, HTK đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 14 tỷ đồng và 3,36 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 28/6/2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã chào bán thành công 1.458.710 cổ phần qua HNX với giá đấu thành công bình quân 10.400 đồng/cổ phần./.

D.T
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn