FPT đạt 2.340 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(TBTCO) - Kết thúc 8 tháng năm 2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt đạt 14.061 tỷ đồng và 2.340 tỷ đồng, tăng 19% và 32% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.964 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.547 tỷ đồng, tăng 19% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.526 đồng, tăng 18%. Đáng chú ý là tỷ suất lợi nhuận đạt 16,6%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu khối công nghệ và viễn thông đóng góp tới 94% tổng doanh thu của toàn tập đoàn. Cụ thể, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 7.570 tỷ đồng và 863 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 31%.

Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 5.044 tỷ đồng, tăng 33% và lợi nhuận trước thuế đạt 773 tỷ đồng, tăng 30%. Doanh thu tại các thị trường đều có mức tăng trưởng tốt, trên 23%.

Khối viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 16%, đạt 5.691 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 994 tỷ đồng, tăng 19%.

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Sau 8 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả tích cực với 5.482 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% và 860 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36%.

Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ mức 15% trong 8 tháng đầu năm 2017 lên  mức 39% trong năm 2018.

Trong tháng 8, FPT đã ký biên bản ghi nhớ với Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL) nhằm thúc đẩy hợp tác và mở rộng thị trường cho dịch vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực logistic. Theo thỏa thuận này, FPT và SPPAL sẽ cùng nhau cung cấp các dịch vụ công nghệ phần mềm và tư vấn./.

 

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn