Go-Jek lộ chiêu bài ở Việt Nam

Go-Jek lộ chiêu bài ở Việt Nam

Đúng như dự đoán từ đầu, start-up kỳ lân Go-Jek (Indonesia) đã dùng Go-Viet như nước cờ hoàn hảo để bước chân vào thị trường ứng dụng gọi xe Việt.